Informatie divers
Privacyverklaring De St. Cyriacus is onderdeel van stichting Mijnplein. Voor Mijnplein is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Mijnplein spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van persoonsgegevens, zoals naam en adres, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Mijnplein persoonsgegevens verwerkt en beschermt. Ook staat er in waar u terecht kunt met uw vragen hierover. Privacyverklaring | 0,19Mb Protocol Bieb op School In het protocol "De Bieb op School" leest u hoe we omgaan met de samenwerking met de Bibliotheek en het bijbehorende privacy-beleid. De bieb op school | 0,31Mb Kindregeling Dalfsen

De kindregeling Dalfsen maakt het financieel mogelijk dat kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. Aanmelden gaat via kindregeling.dalfsen.nl. Vervolgens neemt de gemeente contact op en stuurt digitaal een aanvraagformulier toe. De bijdrage voor het schoolreisje van de St. Cyriacus staat ook in de webshop.

 

Het jeugdsport- en cultuur fonds is ook in de gemeente Dalfsen actief. Kijk op https://jeugdfondssportencultuur.nl/ voor meer informatie. Ouders met beperkte financiële middelen kunnen een beroep doen op dit fonds. School kan optreden als intermediair.