Jaarplan en jaarverslag
Jaarverslag 2017-2018 In het jaarverslag 2017-2018 leggen we verantwoording af over de door ons geplande en gerealiseerde ontwikkelingen binnen de school op diverse gebieden. Dit gebeurt na afloop van het schooljaar en wordt met ouders gedeeld na goedkeuring door de MR. Jaarverslag 2017-2018 | 2,36Mb Jaarplan 2018-2019 In ons jaarplan leest u onze plannen voor het schooljaar 2018-2019. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht. jaarplan 2018-2019 | 0,26Mb