Leerlingenraad
Leerlingenraad 2017/2018 Tatatatatatatata........ Hier zijn ze dan. Onze leerlingenraad voor schooljaar 2017/2018. Alexander, Sem, Lisa, Silke, Siem, Rowan, Naomi, Lynn, Serine, Carice, Rens, Youri Reglement leerlingenraad

De leerlingenraad heeft minimaal 5x per schooljaar een vergadering met de directeur van de school. De kinderen leveren agendapunten / bespreekpunten aan en nadien wordt er een verslag opgemaakt dat alle kinderen van de leerlingenraad ontvangen. Het verslag wordt ook gestuurd naar alle ouderraadsleden, de ouders die in de medezeggenschapsraad zitten en naar alle meesters en juffen.
De klassenvertegenwoordigers zorgen er voor, indien nodig samen met de meester of juf, dat de inhoud van het verslag wordt besproken in de klas. Je kunt de verslagen van de leerlingenraadsvergadering hieronder openen.

Reglement leerlingenraad | 0,07Mb